1398/04/10 16:35

شان جراحی ساده و شان پرفوره استریل

انواع شان ساده و شان پرفوره کجراه درجه یک قابل استریل

 شان سبز کجراه 
 شان سبز کجراه پرفوره 
 شان 50*50 تک لایه ودولایه
 شان 50*50 پرفوره تک لایه ودولایه
 شان 60*60 تک لایه و دولایه
 شان 60*60 پرفوره تک لایه و دولایه
 شان 80*80 تک لایه و دو لایه
 شان 80*80 پرفوره تک لایه و دو لایه
 شان 100*100 تک لایه و دو لایه
 شان 100*100 پرفوره تک لایه و دو لایه
 شان 150*150 تک لایه و دولایه
 شان 150*150 پرفوره تک لایه و دولایه
 شان 170*170 تک لایه و دو لایه
 شان 170*170 پرفوره تک لایه و دو لایه
 شان رو میزی 150*170 تک لایه و دولایه
 شان رو میزی 150*170 تک لایه و دولایه
 شان 180*180 تک لایه و دو لایه  شان پرفوره کوچک

سفارش شان در انواع سایز ها پذیرفته میشود

نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید