1400/06/18 15:36

روپوش فرم مصوب داروخانه های استان کرمانشاه

جاوید بافت تولید کننده یونیفرم و روپوش داروخانه های استان کرمانشاه  
با توجه به مصوب طرح جدید معاونت غذا و دارو در خصوص تمایز رنگ روپوش مسئول فنی ( داروساز ) با نسخه پیچ جهت بهبود در ارائه ی خدمات میباشد . روپوش مسئول فنی به رنگ سفید و یقه آبی و روپوش نسخه پیچ به رنگ آبی شالی با نوار سفید میباشد
 طبق نظر سنجی که از طرف مجموعه جاوید بافت از مردم گرفته شده این اتفاق باعث آرامش روانی مراجعه کنندگان به داروخانه ها شده و به گفته بیماران باعث راحت بودن آنان با داروساز و مشخص بودن مسئول فنی هنگام ورود به داروخانه ها شده که این بخشنامه در مجموع هم برای مراجعه کنندگان و هم در خصوص نظم داروخانه ها مثبت بوده است.  در اینجا از جناب آقای دکتر عبدی معاونت غذا و دارو بابت نظم بخشی به داروخانه ها کمال تشکر و قدردانی را داریم. 

امام علی (ع) میفرمایند: 

هر کس اندوه و مشکلى را از مومنى بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد.


نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید