مقالات و اخبار جاویدبافت
1397/07/19 23:54

اثر روانی رنگ در کودکان

به موجب تحقیقاتی که از طرف انستیتوی روانشناسی رنگ  که مرکز آن شهر اسن آلمان است  به عمل آمده رنگهای قرمز، نارنجی، زرد و آبی رنگهای مورد علاقه اطفال هستند و رنگهای خاکستری، قهوهای، سیاه و سفید هیچگاه مطلوب آنها نیستند. این انستیتو برای تعیین درجه نفوذ رنگ در اطفال، در کودکستانهای آلمان به مطالعات مداوم و پیگیری پرداخت و متوجه شد مثلا یکی از خانمهای معلم فقط به خاطر کت و دامن قهوهای که میپوشد، مورد نفرت اطفال واقع شده و لقب بدعنق گرفته، ولی همین معلم پس از آنکه لباسهایی به رنگ روشن و جالب تن کرد، موفق شد محبوب شاگردان کودکستان شود. رنگها نفوذ عجیبی بر سلسله اعصاب کودکان دارند؛ مثلا چنانچه رنگ سیاه یا سفید مطلق مدتی مرتب در معرض دید کودکان قرار گیرد یا بزرگسالان اطراف آنها دائم با لباس سیاه ظاهر شوند، اعصاب آنها خسته و مختل میشود طی سالها، آزمایشهای فراوانی برای تعیین ارجحیت رنگها صورت گرفته است؛ مثلا نوزادان به رنگهای درخشان مثل زرد، سفید، صورتی و قرمز بیشتر خیره میشوند و با بزرگ شدن کودکان علاقه به رنگ زرد به تدریج کم میشود و قرمز و آبی جای آن را میگیرد. کودکان و نوجوانان به رنگ بیشتر از شکل واکنش نشان میدهند و با لذت تمام به آن دل میبندند. تحقیقات نشان داده کودکانی که در نقاشیهای خود رنگهای سرد مانند آبی یا سبز را انتخاب میکنند، متفکرتر و سنجیدهتر هستند. به کار بردن رنگهای قهوهای و خاکستری نشاندهنده ناراحتیهای درونی آنان است استفاده آزادانه از رنگ قرمز توسط کودکان خصومت یا نیاز به صحبت را نشان میدهد و از طرفی هم بیانگر عشقی ساده و بیآلایش است 
رنگ آبی در نقاشی کودکان بیانگر سازگاری، تمایل به اطاعت و کنترل یا سرکوب احساسات است و نیز کودکانی که زیاد از رنگ سبز استفاده میکنند، معمولا به طور محسوسی فاقد احساسات قوی و آشکار هستند. کودکان بندرت به رنگهای قهوهای، سیاه یا خاکستری علاقه دارند. استفاده در هم و برهم از رنگ قهوهای مشخصه اعتراض به والدین است همچنین اگر کودک به طور مداوم از رنگ سیاه برای رنگآمیزی استفاده کند، نشاندهنده اعتراض، ترس یا اضطراب است
نتیجهگیری
اصولا هیچ رنگی برای هیچ سنی ممنوع نیست. این خود ما هستیم که با طرح قوانین بسته یا نسبتا بسته همه چیز را در محدودهای معین متوقف میکنیم. رنگ لباس از نظر علمی زمانی نامناسب است که در آن یک ترکیببندی مناسب برای ایجاد یک هارمونی موفق به کار نرفته باشد. رنگها در لباس باید دارای یک ترکیببندی هنرمندانه و علمی باشد تا چشم نوازش شود و احساس درونی انسان نفسی تازه کند. در جامعه هایی که افسردگی با ضرایب گوناگون، درصد قابل توجهی از جوانان و مردم را در برگرفته که کسالتها و خستگیهای درازمدت از مهمترین نتایج آن است، پیشنهاد میشود برای بهبود این وضعیت از لباسهایی با رنگهای پر نشاط استفاده شود، چرا که انرژی رنگ در افراد تاثیر خواهد داشت
پس بهتر است ابتدا سلیقههایمان را کمی تغییر دهیم و در استفاده از رنگهای لباسهایمان مقداری تجدیدنظر کنیم. رنگهای مختلف را در لباسهای دیگران عجیب و غریب ندانیم و آنها را سبک نپنداریم، چرا که همه رنگها زیبا هستند.

نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
برچسب ها :