گان جراح

  • تاثیر رنگ لباس در ارتباطات اجتماعی تاثیر رنگ لباس در ارتباطات اجتماعی

    رنگ عاملی است نیرومند که میتواند احساسات و درونیات ما را تحریک کند یا تسکین بخشد...

  • لباس جراح گان جراح لباس جراح گان جراح

    لباس جراح باید کاربردی باشد یعنی همانطور که میبینید لباس جراح شامل یک دست لباس کامل بلوز و شلوار یک ...

  • اسکراب پزشکی اسکراب پزشکی

    اسکراب لباس بهداشتی است که توسط جراحان، پرستاران، پزشکان و سایر کارکنان درگیر در مراقبت از بیمار در بیمارستان ها پوشیده...