پک اتاق عمل

  • لباس پرسنل اتاق عمل و بخش ها لباس پرسنل اتاق عمل و بخش ها

    زیبایی و آراستگی لباس ها و نشستن لباس بر تن از خصوصیات این مدل لباس ما میباشد با توجه به تخصص تیم ما و بهره گیری ...

  • لباس جراح گان جراح لباس جراح گان جراح

    لباس جراح باید کاربردی باشد یعنی همانطور که میبینید لباس جراح شامل یک دست لباس کامل بلوز و شلوار یک ...

  • لباس پرسنل بانوان اتاق عمل و بخش ها لباس پرسنل بانوان اتاق عمل و بخش ها

    زیبایی و آراستگی لباس ها و نشستن لباس بر تن از خصوصیات این مدل لباس ما میباشد لباس پرسنل اتاق عمل یکی دیگر از ...